Asverstrooiing als asbestemming
i.o.v. Crematoria en Particulieren


Strooi uit mijn as voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee, en zich daarmee verbinden.
actueel
~Aqua-Omega verzorgt de verstrooiingen namens de met A-B-C gemerkte Crematoria.

Een lijst hiervan treft u aan onder  Crematoria.

Met een aantal overige crematoria wordt op incidentele basis samengewerkt. 
Deze verstrooien deels in eigen beheer per schip of vliegtuig zonodig met medewerking van ~Aqua-Omega.