Asverstrooiing als asbestemming
i.o.v. Crematoria en Particulieren


Strooi uit mijn as voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee, en zich daarmee verbinden.
actueel
27  jan.  2013  Een echt zeemansgraf is nog steeds mogelijk

U heeft de wens om na uw overlijden een zeemansgraf te krijgen, waarbij uw lichaam op volle zee overboord gezet wordt? 


Een echt Zeemansgraf is nog steeds mogelijk

U heeft de wens om na uw overlijden een zeemansgraf te krijgen, waarbij uw lichaam op volle zee overboord gezet wordt?
In de Nederlandse wateren is dit niet toegestaan, maar in Engeland zijn er twee plaatsen waar men een zeemansgraf kan krijgen. Een van die plaatsen is het Eiland of Weight. (zie de A op de kaart hieronder)
~Aqua-Omega draagt zorg voor het overbrengen van de overledene  naar het schip en alle bijhorende formaliteiten.

Nabestaande
-    kunnen zelf bloemen meenemen en foto’s nemen;
-    krijgen gelegenheid tot spreken, iets voor te lezen
     en/of even stilte te houden;
-    kunnen eventueel zelf de kist overboord zetten;
-    kunnen een meegebrachte muziek ten gehore brengen;


Tarief

Afhalen en overbrengen van de overledene naar het schip:            €    4.200    
Hierbij inbegrepen zit:

-het regelen van de diverse formaliteiten in de overlijdensplaats;
-legeskosten documenten;
-standaard verzorging;
-vervoerskist (standaard afmeting, 195cm x 55cm);
-metalen binnencontainer -indien noodzakelijk-
(standaard afmeting, 195cm x 55cm);
-hoes en sluiten van de kist;
-vervoer van Amsterdam naar Devon;


Zeemansgraf in bijzijn van familie, Scheepscharter met bemanning
& begeleiding van Aqua-Omega maritieme kaart met verklaring:    €  7.500    
Hierbij inbegrepen zit:

- speciale kist voor de zeebegrafenis;
- reiskosten uitvaartleider;

Uitvaartleider
Er zal een uitvaartleider aanwezig zijn. Door het gebruik van oude maritieme tradities, die bij een zeebegrafenis van kracht waren, maakt de uitvaartleider een gedenkwaardig en onvergetelijk afscheid.

Maritieme kaart met bijzettingsverklaring
U ontvangt na afloop van de plechtigheid een maritieme kaart met het officiële zeemansgraf verklaring. Hierop staat de positie, het schip, datum en tijdstip.

Locatie van het zeemansgraf
De zeebegrafenis vindt 4 km ten zuiden van het eiland plaats.


alle berichten