Asverstrooiing als asbestemming
i.o.v. Crematoria en Particulieren


Strooi uit mijn as voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee, en zich daarmee verbinden.
actueel
28  sep.  2011  Verstrooiingen in de Chaamse Bossen.

De verstrooiingen in de bossen van chaam hebben vandaag plaatsgevonden. Verstrooiingen in de Chaamse Bossen, i.o.v. crematorium Zuylen te Breda, onder auspiciën van Staatsbosbeheer         

 woensdag 28 september 2011

De verstrooiingen in de Chaamse Bossen, i.o.v. crematorium Zuylen te Breda, onder auspiciën van Staatsbosbeheer hebben in stilte plaatsgevonden tussen 12:35 en 12.47 uur. Nazomersedag veel spinnendraden dansend in de wind. Een beginnend herfstkleurig bos met alleen geluiden van de natuur.  

Deze verstrooiingen vinden plaats in een rustig gelegen bosperceel met gevarieerd loof en dennengroen, buntgras en heide. De verstrooiingen worden in stilte uitgevoerd, dus zonder bijzijn van nabestaanden, .
Dit ter voorkoming van grafmonumentjes, linten aan bomen, kaarsen of lichtjes en (plastic) bloemen aldaar.
Een verstrooiing puur natuur, geen afgeschermd of omheind gebied, gewoon open en vrij.
Van deze verstrooiing is een officiële Verklaring verkrijgbaar.
Hierop staat o.a. de naam van de overledene en vermelding van verstrooiing aangegeven.
Wilt u hiervan ook een exemplaar ontvangen, geef dan per e-mail de naam van de overledene zoals u deze op de verklaring afgedrukt wilt zien, de naam van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden, het crematienummer, uw naam-adres-woonplaatsgegevens en voor eventuele vragen uw telefoonnummer door.
U kunt hiertoe € 17,50 overmaken op rek. 4797.65.073 t.n.v. Aqua-Omega onder vermelding van naam en crematienummer van de overledene. U krijgt de verklaring ter nagedachtenis z.s.m. thuisgestuurd.


alle berichten