Asverstrooiing als asbestemming
i.o.v. Crematoria en Particulieren


Strooi uit mijn as voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee, en zich daarmee verbinden.
agenda familie
©Copyright 2008 Aqua-Omega.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden

Over de gehele inhoud van deze website geldt:
©Copyright 2012 Aqua-Omega.

  • Het geheel of gedeeltelijk overnemen van tekst-
  • Het omzetten naar tekst van gelijke strekking-
  • Het overnemen van ideeën, producten en werkwijze-
  • Het overnemen van productnamen-
  • Het gebruiken van imitatieproductnamen-
  • Het overnemen van illustraties-
  • Het omzetten naar illustraties van gelijke strekking-

Is zonder schriftelijke toestemming van Aqua-Omega niet toegestaan.

Vrijwaring
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk en semi-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Aqua-Omega.

Aqua-Omega zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Aqua-Omega aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze site. Aqua-Omega aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.asverstrooiing.nl.

Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Aqua-Omega geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Aqua-Omega de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacy
Aqua-Omega vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Om die reden conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright
Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de content van deze website is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Aqua-Omega.

Over de gehele inhoud van deze website geldt:
©Copyright 2012 Aqua-Omega.