Asverstrooiing als asbestemming
i.o.v. Crematoria en Particulieren


Strooi uit mijn as voor alle winden,
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee, en zich daarmee verbinden.
actueel
Te land, ter zee en in de lucht

U draagt zelf zorg voor de asverstrooiing
van uw dierbare per schip op zee voor  € 70,- per persoon, 
zie verder bij Actueel, Opstapvaarten.

U heeft de mogelijkheid in familieverband as uit te strooien per schip op zee vanaf € 232,- (Lauwersoog) ongeacht aantal personen,  zie verder bij verstrooiing met familie per schip.

U draagt  zorg voor de verstrooiing van de as van uw dierbare per vliegtuig voor € 475,-  asverstrooiing boven zee met 2 personen of in combinatie met een flyby, zie verder bij verstrooiing met familie per vliegtuig.

U kunt de as door het Crematorium laten verstrooien. Zie verder bij
Verstrooiing voor Crematoria
Bij een aantal Crematoria zijn de kosten hiervoor reeds bij het crematietarief  inbegrepen.
Raadpleeg hiertoe het  'Asbestemmingsformulier' welke u van het crematorium ontvangen heeft.


U kunt ook  een as welke reeds in uw bezit is ter verstrooiing meegeven voor een van de onderstaande mogelijkheden.
Deze verstrooiingen worden 12 x per jaar namens de gezamenlijke crematoria door Aqua-Omega verzorgd.

Overbrengen van de as naar het schip

U zorgt zelf voor het meenemen van de as, eventuele bloemen, en verstrooiing hiervan.
Indien de as nog bij het crematorium staat moet u voor het afhalen een afspraak maken. U kunt daarbij aangeven de as bij voorkeur in een strooi-urn te ontvangen. Zo mogelijk kan Aqua-Omega voor u de as bij het crematorium afhalen. (€ 55,00 meerprijs.)

Zeemansgraf
U kunt een echt zeemansgraf krijgen, waarbij uw lichaam op volle zee overboord gezet wordt voor € 11.700.
Kijk verder op deze pagina voor meer informatie.


                        Per vliegtuig                                                     Groene natuur                                                  Per schip

                      
6 x per jaar asverstrooing in stilte voor               6 x per jaar anoniem in de bossen          12 x per jaar asverstrooiing voor de de kust van Zuid en Noord Holland                    van Chaam onder auspiciën van          kust van IJmuiden/ Bloemendaal of
 € 230                                                                        Staatsbosbeheer. € 175,-                   Scheveningen € 150,-                             Aqua Omega volgsysteem
U kunt de asverstrooiing of bijzetting van uw dierbare live volgen via ons tracking systeem. Elke vaart of vlucht
wordt door ons geregistreerd met een volgsysteem, zodat u tijdens en na de verstrooiing de afgelegde route kunt terugkijken. Zo weet u precies welke route er is afgelegd en waar de verstrooiing van de as heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,
~Aqua - Omega Asverstrooiing

Sebastiaan Smit


Een echt Zeemansgraf is nog steeds mogelijk
U heeft de wens om na uw overlijden een zeemansgraf te krijgen, waarbij uw lichaam op volle zee overboord gezet wordt.
In de Nederlandse wateren is dit niet toegestaan, maar in Engeland zijn er twee plaatsen waar men een zeemansgraf kan krijgen. Een van die plaatsen is het Eiland of Weight. (zie de A op de kaart hieronder)
~Aqua-Omega draagt zorg voor het overbrengen van de overledene  naar het schip en alle bijhorende formaliteiten.

Nabestaande
-    kunnen zelf bloemen meenemen en foto’s nemen;
-    krijgen gelegenheid tot spreken, iets voor te lezen
     en/of even stilte te houden;
-    kunnen eventueel zelf de kist overboord zetten;
-    kunnen een meegebrachte muziek ten gehore brengen;


Tarief

Afhalen en overbrengen van de overledene naar het schip:            €    4.200    
Hierbij inbegrepen zit:

-het regelen van de diverse formaliteiten in de overlijdensplaats;
-legeskosten documenten;
-standaard verzorging;
-vervoerskist (standaard afmeting, 195cm x 55cm);
-metalen binnencontainer -indien noodzakelijk-
(standaard afmeting, 195cm x 55cm);
-hoes en sluiten van de kist;
-vervoer van Amsterdam naar Devon;


Zeemansgraf in bijzijn van familie, Scheepscharter met bemanning
& begeleiding van Aqua-Omega maritieme kaart met verklaring:    €  7.500    
Hierbij inbegrepen zit:

- speciale kist voor de zeebegrafenis;
- reiskosten uitvaartleider;

Uitvaartleider
Er zal een uitvaartleider aanwezig zijn. Door het gebruik van oude maritieme tradities, die bij een zeebegrafenis van kracht waren, maakt de uitvaartleider een gedenkwaardig en onvergetelijk afscheid.

Maritieme kaart met bijzettingsverklaring
U ontvangt na afloop van de plechtigheid een maritieme kaart met het officiële zeemansgraf verklaring. Hierop staat de positie, het schip, datum en tijdstip.

Locatie van het zeemansgraf
De zeebegrafenis vindt 4 km ten zuiden van het eiland plaats.
Neem gerust contact met ons op als u vragen, wensen of opmerkingen heeft.

023- 542 41 94